Вiд 26 Липня 2022

 

Політика приватності


Політика приватності (далі — Політика), описує підхід KOVINYA Consulting до обробки персональних даних фізичних осіб, які використовують вебсайт https://KOVINYA.Consulting та/або мають намір чи отримують Послуги KOVINYA Consulting. Політика визначає підстави, строк та мету для обробки персональних даних. Політика Застосовується до відносин між фізичною особою та KOVINYA Consulting. Додатково у Політиці містяться положення щодо забезпечення конфіденційності персональних даних та інформації, отриманої KOVINYA Consulting від Користувача.

 

ВИЗНАЧЕННЯ

 

KOVINYA Consulting — Фізична Особа-Підприємець Ковіня Наталія Анатоліївна, Фізична Особа-Підприємець Ковіня Микола Вікторович, що спеціалізуються на наданні послуг у сфері права інтелектуальної власності, KOVINYA Consulting є зареєстрованим графічним позначення в Державному реєстрі знаків для товарів і послуг.

 

Послуги — послуги у сфері права інтелектуальної власності (IP), зокрема, але не виключно, пов’язані із набуттям особою правової охорони у IP сфері щодо торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, об’єктів авторського права тощо (IP об’єкти) в Україні та інших країнах; пов’язані із консультуванням спеціалістами компанії KOVINYA Consulting щодо можливості охорони ідеї, технічного рішення, дизайну, іншого результату інтелектуальної діяльності особи як IP об’єкта; пов’язані з іншими питаннями у IP сфері, зокрема, оформленням договірних відносин щодо використання IP об’єктів (ліцензування, комерційна концесія тощо), захистом порушених прав в IP сфері в судових та інших органах державної влади, у претензійному порядку, на митниці тощо. Послуги надаються відповідно до укладеного із особою договору.

 

Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа — суб’єкт персональних даних, який має намір отримати Послуги та/або отримує Послуги та/або використовує вебсайт https://KOVINYA.Consulting.

 

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 

конфіденційна інформація — сукупність відомостей та інформації, які Користувач надає KOVINYA Consulting у зв’язку із використанням отриманням платних/безоплатних Послуг від KOVINYA Consulting, зокрема:

 

комерційну таємницю, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових не є відомою та легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію;

 

будь-які та всі ідеї, вдосконалення, винаходи, методології, роботи та інші інновації будь-якого характеру, що були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Користувачем, що їх повідомляє, незалежно від того, чи є вони предметом авторських прав, патенту, торговельної марки, комерційної таємниці або ж мають будь-який інший юридичний захист (включно з такими, як формули, способи, бази даних, механічне та електронне обладнання, електронні блоки, комп’ютерне обладнання та його складові, програмне забезпечення для комп’ютерів і документацію на нього, шифрувальні технології, виробництво, способи рекламування, пакування та маркетингу, маркетингові плани, плани щодо нової продукції, технічні плани тощо).

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. МЕТА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

1. KOVINYA Consulting з метою надання Послуг та/або під час надання Послуг може здійснювати обробку наступних персональних даних Користувача:

 

ім’я, прізвище, по батькові;

 

паспортні дані (зокрема, серію, номер паспорту, ким та коли виданий) та / або ідентифікаційний код;

дата народження;

 

адреса електронної пошти;

 

телефонний номер;

 

метадані (наприклад, дата, час, коли особа телефонувала до KOVINYA Consulting, cookie файли);

 

будь-які інші дані, які Користувач надає добровільно.

 

2. KOVINYA Consulting обробляє персональні дані Користувачів на наступних правових підставах:

 

укладення та виконання правочину, стороною якого є Користувач або який укладено на користь Користувача чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу Користувача, зокрема, пов’язані із наданням Послуги;

 

згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, зокрема, у разі здійснення прямого маркетингу;

 

необхідність захисту законних інтересів KOVINYA Consulting або третьої особи, якій передаються персональні дані, зокрема, з метою працевлаштування, покращення Послуг KOVINYA Consulting.

 

3. KOVINYA Consulting обробляє персональні дані Користувачів з наступною метою:

 

надання Послуг;

 

внесення інформації до бази даних клієнтів для здійснення комунікацій;

 

надсилання маркетингової інформації (новин, привітань, маркетингових повідомлень, які стосуються Послуг);

 

виконання обов’язків покладених на KOVINYA Consulting згідно з нормами національного та міжнародного законодавства;

 

працевлаштування;

 

аналізу трафіку на веб-сайті (за допомогою cookie файлів) та покращення роботи веб-сайту KOVINYA Consulting.

 

4. KOVINYA Consulting є співволодільцями та співрозпорядником персональних даних Користувачів.

 

5. У певних випадках, зокрема, у разі використання персональних даних з метою здійснення прямого маркетингу KOVINYA Consulting використовує такі дані на основі поінформованої та вільно наданої згоди Користувача, яка може бути надана:

 

у письмовій формі, у договорі, укладеному з Компанією KOVINYA Consulting про надання Послуг;

 

у електронній формі, під час використання вебсайту KOVINYA Consulting на відповідній сторінці, шляхом проставлення відмітки у відповідному “боксі”.

 

ПРАВА КОРИСТУВАЧА

 

6. Користувачі, що є суб’єктами персональних даних, мають право:

 

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету та підстави їх обробки, місцезнаходження KOVINYA Consulting;

 

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

 

на доступ до своїх персональних даних;

 

пред’являти вмотивовану вимогу KOVINYA Consulting із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 

пред’являти вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, шляхом направлення відповідного запиту до KOVINYA Consulting через електронну адресу вказану в розділі “Контакти”;

 

внести застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди або шляхом направлення відповідного запиту до KOVINYA Consulting через електронну адресу вказану в розділі “Контакти”;

 

відкликати згоду на обробку персональних даних, шляхом направлення відповідного запиту до KOVINYA Consulting через електронну адресу вказану в розділі “Контакти”;

 

відмовитися від отримання email розсилки та інших маркетингових комунікацій KOVINYA Consulting. Для цього потрібно слідкувати інструкціям, які зазначені в отриманому Користувачем листі із розсилкою від KOVINYA Consulting.

 

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

7. За необхідності, персональні дані можуть бути розкриті KOVINYA Consulting задля забезпечення діяльності KOVINYA Consulting та виконання мети обробки персональних даних таким третім особам:

 

перекладачам, судовим експертам та/або спеціалістам, юристам та/або патентним повіреним та/або адвокатам, у тому числі, що діють у межах юрисдикції інших країн тощо;

 

відомствам та іншим органам державної влади України та інших країн;

 

третім сторонам, які здійснюють для KOVINYA Consulting аналіз клієнтського трафіку, наприклад, Google Analytics.

 

8. Даний список не є вичерпним та за необхідності може бути розширений виключно з метою надання Послуг KOVINYA Consulting, щодо чого KOVINYA Consulting повідомляє Користувача.

 

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПРАВА KOVINYA Consulting

 

9. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється за допомогою автоматизованої інформаційної системи; персональні дані зберігаються в електронному вигляді на вебсайті, в CRM-системі KOVINYA Consulting та на комп’ютерах у вигляді файлів Excel з розширенням .xls чи .xlsx, доступ до яких мають лише уповноважені KOVINYA Consulting особи за місцезнаходженням офісу KOVINYA Consulting: вул. Заболотного 150А, оф. 14, м. Київ, Україна, 03143.

 

10. KOVINYA Consulting зберігає та обробляє персональні дані доти, поки це необхідно для виконання мети, визначеної у Політиці або до отримання вимоги про видалення персональних даних.

 

11. Компанія KOVINYA Consulting має право:

збирати отримані від Користувачів персональні дані та обробляти їх відповідно до мети та на підставах, визначених Політикою;

 

накопичувати та систематизувати персональні дані;

 

передавати персональні дані третім особам, не передбаченим у п. 7 Політики (у такому разі Користувач додатково повідомляється про мету та строк обробки);

 

надавати доступ до персональних даних без згоди Користувача, у випадках передбачених законодавством України;

 

після отримання звернення, листа, вимоги Користувачів вносити зміни в персональні дані чи видаляти їх;

вносити зміни у цю Політику;

 

інші права передбачені законодавством України.

 

ЗВЕРНЕННЯ. ВИДАЛЕННЯ ТА ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

11. За необхідності будь-який Користувач може шляхом звернення (направлення листа) засобами електронного листування на адресу: NATALIIA(at)KOVINYA.COM вносити зміни у свої персональні дані, запитувати відомості щодо їх обробки, направляти запити щодо інших питань, пов’язаних з обробкою персональних даних. У разі виникнення необхідності у відкликанні згоди на обробку персональних даних та їх видаленні, Користувач може звернутися (направити лист) із відповідною вимогою засобами електронного листування на адресу: NATALIIA(at)KOVINYA.COM. У разі надходження повідомлення про відкликання згоди та знищення персональних даних, KOVINYA Consulting зобов’язується знищити такі дані протягом 30 днів із моменту ідентифікації Користувача.

 

12. У випадку надходження звернення, передбаченого у п. 11 Політики, KOVINYA Consulting за необхідності ідентифікації Користувача для підтвердження його волевиявлення щодо дій передбачених у п. 11 Політики, має право зв’язатися по телефону чи засобами електронного листування для проведення такої ідентифікації.

 

13. У випадку припинення обробки персональних даних у зв’язку з відкликанням згоди Користувача, KOVINYA Consulting, за неможливості без такої обробки надати Послуги Користувачу, може припинити їх надання (або не розпочинати їх надання). При цьому, KOVINYA Consulting не несе жодної відповідальності за припинення надання Послуг, якщо інше не передбачено за взаємною згодою KOVINYA Consulting та Користувача, яка виражена у письмовій формі.

 

ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 

14. KOVINYA Consulting використовує файли cookies для запам’ятовування типу браузера й операційної системи, сторінки, з якої відвідувач перейшов на поточну, шлях по сторінкам на цьому вебсайті, домен інтернет-провайдера для того, щоб розуміти яким чином Користувачі використовують вебсайт. KOVINYA Consulting використовує cookie файли для запам’ятовування налаштувань та уподобань Користувача. Також cookie файли використовуються для покращення навігації по вебсайту та підбору більш релевантної для Користувача інформації.

 

15. KOVINYA Consulting закликає всіх Користувачів вебсайту переконатись у тому, чи налаштування браузера відповідають їх бажанню приймати файли cookie чи ні. Користувач може налаштувати браузер так, щоб він попереджав перед тим, як прийняти файли cookies чи одразу відхилив їх. Прийом файлів cookie не є обов’язковою умовою для навігації та використання вебсайту KOVINYA Consulting.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ГАРАНТІЇ

 

16. У процесі отримання платних/безоплатних Послуг KOVINYA Consulting, Користувач має право надати KOVINYA Consulting інформацію та відомості, що становлять Конфіденційну інформацію. Така інформація може надаватися як в онлайн режимі, так і на будь-яких носіях або в усній формі.

 

17. Детальний перелік відомостей, що становлять Конфіденційну інформацію, інші, відмінні від зазначених у Політиці, положення щодо використання й забезпечення режиму захисту Конфіденційної інформації, можуть бути погоджені за взаємною згодою KOVINYA Consulting та Користувача в письмовій формі.

 

18. Режим конфіденційності передбачає виконання Компанією KOVINYA Consulting таких обов’язків:

 

обов’язок не розголошувати (передавати) будь-яким чином Конфіденційну інформацію третім особам у випадках, не передбачених Політикою;

 

обов’язок дотримуватися режиму захисту Конфіденційної інформації шляхом забезпечення організаційних, організаційно-технічних, технічних засобів, що обмежують доступ до Конфіденційної інформації третіх осіб, які передбачені законодавством України;

 

обов’язок використовувати Конфіденційну інформацію виключно задля надання відповідних Послуг Користувачу;

 

обов’язок у розумний строк повернути Користувачу або знищити всю або частину Конфіденційної інформації, після надання відповідних Послуг, у випадку отримання KOVINYA Consulting письмового запиту від Користувача про таке.

 

19. KOVINYA Consulting гарантує, що її працівники зобов’язуються дотримуватися повної конфіденційності, тобто не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам жодним способом і використовувати Конфіденційну інформацію тільки для цілей надання KOVINYA Consulting відповідних Послуг Користувачу, результатів надання Послуг, незалежно від того, розкрита така інформація добровільно або іншим чином отримана KOVINYA Consulting в результаті надання Послуг Користувачу, поки така інформація не стала публічно доступною за рішенням Користувача.

 

20. У зв’язку із тим, що задля надання Послуг KOVINYA Consulting, у деяких випадках, Конфіденційна інформація має бути розкрита третім особам, порядок та причини такого розкриття погоджуються завчасно із Користувачем, зокрема, шляхом електронного листування або іншим прийнятним способом, що може свідчити про конклюдентне надання такої згоди Користувачем (наприклад, надання відповідної інформації або продовження електронного листування Користувачем із KOVINYA Consulting у відповідь на запит / електронний лист KOVINYA Consulting про необхідність надання такої інформації іноземним патентним повіреним для використання ними в діловодстві в іноземному патентному відомстві) (далі — Погоджене розкриття).

 

21. Погоджене розкриття може бути пов’язане із Послугами, що надаються Користувачу і стосуються, зокрема, але не виключно, набуття правової охорони у IP сфері, реалізації прав у IP сфері, захисту прав та законних інтересів в IP сфері як в Україні, так і закордоном, коли Конфіденційна інформація повністю або частково може бути надана третім сторонам, які надають послуги необхідні для діяльності KOVINYA Consulting та надання нею Послуг Користувачу, до яких належать:

 

перекладачі, судові експерти та/або спеціалісти, юристи та/або патентні повірені та/або адвокати, у тому числі, що діють у межах юрисдикції інших країн тощо;

 

відомства та інші органи державної влади України та інших країн.

 

22. Погоджене розкриття матиме місце, наприклад, у разі необхідності подання патентними повіреними США відповіді на попередню відмову Бюро патентів та торговельних марок США в реєстрації торговельної марки Користувача, у разі необхідності замовити висновок судового експерта у сфері інтелектуальної власності в межах судового процесу, для представлення прав та законних інтересів Користувача адвокатом іноземної юрисдикції в органах судової влади іншої країни тощо.

 

23. У випадку необхідності Погодженого розкриття Конфіденційної інформації приватним особам (юридичним компаніям, патентним повіреним, адвокатам інших країн тощо), KOVINYA Consulting зобов’язується забезпечити надання такої інформації та покладення на таких осіб обов’язків щодо режиму конфіденційності в межах, що обумовлені відповідними Послугами.

 

24. У випадку ненадання згоди/висунення заборони Користувачем на Погоджене розкриття Конфіденційної інформації, що зумовлює неможливість надання Послуг KOVINYA Consulting, остання не несе жодної відповідальності за ненадання відповідних Послуг, у тому числі, збитки Користувача, що можуть настати у зв’язку із цим.

 

25. Розголошення Конфіденційної інформації без попереднього погодження із Користувачем дозволяється лише у випадках, коли таке розголошення встановлене положеннями законодавства України, зокрема, коли таке розголошення пов’язане з отриманням офіційних дозволів, документів для надання Послуг або виконання вимог законодавства України. Згідно з законодавством України, Конфіденційна інформація не може бути без згоди Користувача розкрита/надана у відповідь на адвокатські запити, запити або вимоги працівників правоохоронних органів та інших органів державної влади або їх посадових осіб, крім тих, що мають прямо передбачені законодавством України відповідні повноваження.

 

26. KOVINYA Consulting не несе жодної відповідальності за розголошення Конфіденційної інформації у випадку, якщо таке розголошення сталося з умисних або випадкових дій Користувача або третіх осіб.

 

27. Обов’язки, встановлені цим розділом, діють протягом трьох років із моменту надання Користувачем KOVINYA Consulting відповідної Конфіденційної інформації, якщо інше не буде встановлено за взаємною згодою KOVINYA Consulting та Користувача в письмовій формі.

 

28. Надання Користувачем Конфіденційної інформації не передбачає передачі жодних прав інтелектуальної власності. Передача Конфіденційної інформації не означає надання права на використання її в цілях, не пов’язаних із наданням платних / безоплатних Послуг KOVINYA Consulting.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

29. Будь-які спори, що можуть виникнути між Користувачем та Компанією KOVINYA Consulting щодо відносин, на які поширюються положення цієї Політики, вирішуються відповідно до законодавства України. Користувач має право звернутися до KOVINYA Consulting для мирного вирішення спору з відповідною заявою засобами електронного листування на адресу: NATALIIA(at)KOVINYA.COM, або шляхом направлення листа на адресу: а/с 44, м. Київ-148, 03148, Україна.

 

30. Якщо в Користувача виникли питання або коментарі щодо даної Політики, Користувач може звернутися за допомогою або роз’ясненням до Компанії KOVINYA Consulting за електронною адресою NATALIIA(at)KOVINYA.COM.

 

31. Ця Політика може бути оновлена в майбутньому з метою приведення у відповідність із національним та міжнародним законодавством, яким регулюється питання захисту персональних даних. У випадку суттєвих змін положень, KOVINYA Consulting надішле електронний лист про такі зміни, перш ніж вони набудуть чинності.

 

32. Юридична інформація щодо KOVINYA Consulting:

Фізична Особа-Підприємець Ковіня Наталія Анатоліївна — місце реєстрації: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 5-А, кв. 40 (ідентифікаційний код юридичної особи: 2839214323);

Фізична Особа-Підприємець Ковіня Микола Вікторович — місце реєстрації: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, буд. 6, кв. 462 (ідентифікаційний код юридичної особи: 2839214323).